Chính Sách Thanh Toán

Chúng tôi nhận hình thức thanh toán chuyển khoản trước 100% tiền hàng khi giao hàng. Ngay sau khi nhận được tiền thanh toán qua chuyển khoản, nhân viên tư vấn sẽ gọi điện thông báo trực tiếp tới khách hàng và hẹn ngày giờ giao hàng. Tuỳ theo địa chỉ của khách hàng mà thời gian giao hàng có thể trong ngày tới 1 tuần lễ.